Moja zóna

Jaroslav Ceperko

Mlynská 9, 091 01 Stropkov
43050085
1040695084
Nemá
nezistený
01.04.2006
Ťažba dreva

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A