Moja zóna

Pavol Bratko

090 32 Miňovce
43056466
1071616183
Nemá
0 zamestnancov
14.03.2006
Ost.služ.posk.v lesníc.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A