Moja zóna

Anna Srňanová EL - NINO PUB

Slnečná 10, 927 05 Šaľa
43115829
1026973618
Nemá
nezistený
12.05.2006
Sprostr.obch.s rozl.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A