Moja zóna

Marián Baďura

908 73 Veľké Leváre
43123333
1076654634
Nemá
0 zamestnancov
01.05.2006
Ost.špecializ.stav.práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A