Moja zóna

Miloš Chvastaš

Puškinova 39, 091 01 Stropkov
43146601
1076684510
Nemá
0 zamestnancov
01.06.2006
Obrábanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A