Moja zóna

Ing. Marian Sloboda

Kukučínova 104, 901 01 Malacky
43183042
1041161077
Nemá
0 zamestnancov
01.06.2006
Služ.súvis.s pestovaním

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A