Moja zóna

Zuzana Horváthová

Vinohradská 56, 951 31 Močenok
43228852
1031853240
Nemá
nezistený
01.08.2006
Fotografické čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A