Moja zóna

Pavol Práznovský - LIBERTY CORPORATION

Cintorínska 11, 927 05 Šaľa
43236499
1025984850
Nemá
nezistený
01.08.2006
Obrábanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A