Moja zóna

Ernest Horváth

Hollého 6, 927 05 Šaľa
43266525
Nemá
24.07.2006

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A