Moja zóna

Ján Olčák

090 32 Vyšná Olšava
43276784
1038742837
Nemá
nezistený
01.08.2006
Obrábanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A