Moja zóna

Alžbeta Blanárová

091 01 Breznica
43278795
1040511098
Nemá
nezistený
01.09.2006
Sprostr.obch.so šp.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A