Moja zóna

Ján Farbanec

Hrnčiarska 9, 091 01 Stropkov
43290868
Nemá
nezistený
10.08.2006
Obrábanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A