Moja zóna

Peter Král - P+ Z Real

Športová 8, 906 38 Rohožník
43306322
1077127293
Nemá
nezistený
21.08.2006
Sprostr.obch.s rozl.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A