Moja zóna

Marian Majzún

908 75 Studienka
43355285
Nemá
nezistený
29.09.2006
Pilovanie dreva

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A