Moja zóna

Ladislav Zajac

090 22 Kožuchovce
43370420
1024487035
Nemá
nezistený
10.10.2006
Ost.služ.posk.v lesníc.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A