Moja zóna

Milan Kavický

Wolkerova 5, 900 31 Stupava
43381511
1075034741
Nemá
nezistený
01.11.2006
Služ.súvis.s pestovaním

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A