Moja zóna

PaedDr. Marek Vaňko

Matice slovenskej 58, 091 01 Stropkov
43407137
1041450663
Nemá
nezistený
13.11.2006
Sprostr.obch.so šp.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A