Moja zóna

Miroslav Jakubec

Bernolákova 3, 927 05 Šaľa
43432778
1077193337
Nemá
nezistený
06.12.2006
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A