Moja zóna

Zuzana Chvíľová - ARIELA

925 71 Trnovec nad Váhom
43440754
1073622869
Nemá
nezistený
01.01.2007
Ost.maloob.mimo predajní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A