Moja zóna

Jozef Konrad

090 33 Turany nad Ondavou
43489842
1077228306
Nemá
nezistený
01.02.2007
Ost.špecializ.stav.práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A