Moja zóna

Róbert Purdjak

Radlinského 5174, 901 01 Malacky
43513646
1077319925
Nemá
nezistený
01.03.2007
Zemné práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A