Moja zóna

Tibor Matúšek

Nitrianska 22, 927 05 Šaľa
43542506
1045928499
Nemá
nezistený
12.03.2007
Výroba kov.konštrukcií

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A