Moja zóna

Roman Nagy

Slnečná 5, 927 05 Šaľa
43569986
Nemá
nezistený
03.04.2007
Ost.maloob.mimo predajní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A