Moja zóna

MUDr. Elena Marušáková - Medical Care Consulting

Hlavná 4, 900 55 Lozorno
43580653
1037981406
Nemá
nezistený
10.04.2007
Ost.vydavateľské čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A