Moja zóna

Silvester Banász

Nivy 14, 927 05 Šaľa
43593704
1078322256
Nemá
nezistený
24.04.2007
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A