Moja zóna

Dušan Solgovič

906 35 Plavecký Mikuláš
43627528
1078457061
Nemá
nezistený
01.06.2007
Obrábanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A