Moja zóna

Jaroslav Mackovič

Cintorínska 15, 927 05 Šaľa
43653103
1031852239
Nemá
nezistený
01.08.2007
Výroba kov.konštrukcií

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A