Moja zóna

Martin Ľuľa

Mlynská 19, 091 01 Stropkov
43658342
1077629971
Nemá
nezistený
22.06.2007
Výr.ost.stavebnost.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A