Moja zóna

Jozef Baran

Vlčanská 4, 927 01 Šaľa
43660495
1026332736
Nemá
0 zamestnancov
20.07.2007
Fitnescentrá

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A