Moja zóna

Juraj Chyba ELEKTRO

925 82 Tešedíkovo
43665403
1026240292
Nemá
nezistený
26.06.2007
Elektrická inštalácia

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A