Moja zóna

Miroslav Kunovský - TRIDENS

Cementárenská 19, 900 31 Stupava
43683037
1046089385
Nemá
0 zamestnancov
01.08.2007
Ost.vydavateľské čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A