Moja zóna

Miroslav Krištof - MAJSTRO

Hviezdoslavova 58, 900 51 Zohor
43714552
1078630839
Nemá
nezistený
16.08.2007
Zemné práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A