Moja zóna

Juraj Babós

925 91 Kráľová nad Váhom
43719023
1078634513
Nemá
nezistený
14.08.2007
Zemné práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A