Moja zóna

Jozef Slíška

925 71 Trnovec nad Váhom
43719716
1078627913
Nemá
nezistený
01.09.2007
Vedľ.čin.v pozem.dopr.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A