Moja zóna

Ján Lenčéš

Mlynská 30, 951 31 Močenok
43768687
1046241075
Nemá
nezistený
01.10.2007
Inšt.kanal,výhrev.zar.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A