Moja zóna

Gmalieva s.r.o.

Zámocká 30, 811 01 Bratislava
43769659
2022537033
Nemá
nezistený
10.11.2007
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0
0,08
399,7 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

ZiskGmalieva s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2 mil. €
1 mil. €
0 €
-1 mil. €
-2 mil. €

TržbyGmalieva s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 mil. €
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
0 €

SkóringGmalieva s.r.o.


n/a
-3
n/a
0,43

Zisk pred zdanenímGmalieva s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2 mil. €
1 mil. €
0 €
-1 mil. €
-2 mil. €

EBITDAGmalieva s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2 mil. €
1 mil. €
0 €
-1 mil. €

Koneční uživatelia výhod Gmalieva s.r.o.


Štatutári Gmalieva s.r.o.


Spoločníci Gmalieva s.r.o.


Predmety podnikania Gmalieva s.r.o.


Kataster Gmalieva s.r.o.


Skrátené výkazy Gmalieva s.r.o.