Moja zóna

FATRAPARK, s. r. o.

Vyšehradská 12, 851 06 Bratislava
43786791
2022467612
Nemá
nezistený
20.10.2007
Ost.účelové stravovanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod FATRAPARK, s. r. o.


Štatutári FATRAPARK, s. r. o.


Spoločníci FATRAPARK, s. r. o.


Predmety podnikania FATRAPARK, s. r. o.


Kataster FATRAPARK, s. r. o.


Skrátené výkazy FATRAPARK, s. r. o.