Moja zóna

Thigalo, k.s.

Kamenná 25, 956 05 Radošina
43796311
2022492692
Nemá
nezistený
23.11.2007
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,53
-109,75
1,23
99,5 %
-2,63 tis. €
58,4 %
2017/2016
N/A
-0,53
57,5 %
2017/2016
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE