Moja zóna

Soňa Vrbiková

Dlhá 40, 900 32 Borinka
43800599
Nemá
nezistený
01.11.2007
Výroba ost.vrch.ošatenia

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A