Moja zóna

Gabriel Hambalko

925 91 Kráľová nad Váhom
43803601
Nemá
nezistený
17.10.2007
Oprava kov.konštrukcií

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A