Moja zóna

Ing. Monika Andódi Valachová - RECES

L. Novomeského 9, 927 01 Šaľa
43824072
1074424054
Nemá
nezistený
01.12.2007
Čin.cestov.agentúr

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A