Moja zóna

Ivan Lux

Narcisová 7, 927 05 Šaľa
43840957
1048643398
Nemá
0 zamestnancov
08.11.2007
Elektrická inštalácia

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A