Moja zóna

Stanislava Hubáčová

Budovateľská 15, 091 01 Stropkov
43843531
Nemá
nezistený
12.11.2007
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A