Moja zóna

TOM REAL, s. r. o.

Záhradnícka 51, 821 07 Bratislava
43856144
2022509280
SK2022509280
nezistený
30.11.2007
Správa nehnuteľností

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,16
0,06
0,01
350 %
-13,7 tis. €
-5 103,8 %
2020/2019
8,63 tis. €
-26,5 %
2020/2019
-0,16
-6 315,6 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskTOM REAL, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
-400 tis. €

TržbyTOM REAL, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

SkóringTOM REAL, s. r. o.


n/a
-2,5
6,72
0,82

Zisk pred zdanenímTOM REAL, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
-400 tis. €

EBITDATOM REAL, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
-400 tis. €

Koneční uživatelia výhod TOM REAL, s. r. o.


Štatutári TOM REAL, s. r. o.


Spoločníci TOM REAL, s. r. o.


Predmety podnikania TOM REAL, s. r. o.


Kataster TOM REAL, s. r. o.


Skrátené výkazy TOM REAL, s. r. o.