Moja zóna

Milena Kucharová

Nitrianska 12, 927 05 Šaľa
43876510
1078725175
Nemá
nezistený
01.01.2008
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A