Moja zóna

METRO - STAV Bratislava s. r. o.

Prievozská 38, 821 05 Bratislava
43891501
2022513944
Nemá
nezistený
22.12.2007
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod METRO - STAV Bratislava s. r. o.


Štatutári METRO - STAV Bratislava s. r. o.


Spoločníci METRO - STAV Bratislava s. r. o.


Predmety podnikania METRO - STAV Bratislava s. r. o.


Kataster METRO - STAV Bratislava s. r. o.


Skrátené výkazy METRO - STAV Bratislava s. r. o.