Moja zóna

GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.

M.R.Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín
43897452
2022503626
SK2022503626
2 zamestnanci
01.01.2008
Ost.maloob.s novým tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,13
0,14
7,54
8,8 %
77,5 tis. €
-54,3 %
2020/2019
1,4 mil. €
-24,3 %
2020/2019
0,13
-55,4 %
2020/2019
5,15 mil. €
-23,6 %
2020/2019
N/A

ZiskGASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

TržbyGASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2 mil. €
1,8 mil. €
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €

SkóringGASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.


77,86
0,91
0,07
9,57

Zisk pred zdanenímGASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

EBITDAGASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.


Štatutári GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.


Spoločníci GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.


Predmety podnikania GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.


Kataster GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.


Skrátené výkazy GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.