Moja zóna

Patrícia Bodnárová

Matice slovenskej 38, 091 01 Stropkov
43904432
1049851627
Nemá
nezistený
01.01.2008
Služby pohostinstiev

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A