Moja zóna

D & D TEAM plus, s. r. o.

Pod Rovnicami 37, 841 04 Bratislava
43914969
2022530455
SK2022530455
nezistený
12.01.2008
Čin.cestov.agentúr

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,01
-0,02
0,6
66,1 %
-2,06 tis. €
-152,3 %
2020/2019
103 tis. €
-10,9 %
2020/2019
-0,01
-137,8 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskD & D TEAM plus, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

TržbyD & D TEAM plus, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
140 tis. €
130 tis. €
120 tis. €
110 tis. €
100 tis. €

SkóringD & D TEAM plus, s. r. o.


n/a
0,34
0,75
1,88

Zisk pred zdanenímD & D TEAM plus, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

EBITDAD & D TEAM plus, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €

Koneční uživatelia výhod D & D TEAM plus, s. r. o.


Štatutári D & D TEAM plus, s. r. o.


Spoločníci D & D TEAM plus, s. r. o.


Predmety podnikania D & D TEAM plus, s. r. o.


Kataster D & D TEAM plus, s. r. o.


Skrátené výkazy D & D TEAM plus, s. r. o.