Moja zóna

Maroš Sidorjak

Hrnčiarska 17, 091 01 Stropkov
43918727
1078752499
Nemá
0 zamestnancov
01.01.2008
Inšt.kanal,výhrev.zar.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A